Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de cliënten, potentiële cliënten en partners van Stichting Lunaa. Stichting Lunaa besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens, echter kunnen onjuistheden voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door de website van Stichting Lunaa (http://www.stichtinglunaa.nl).

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit de publicaties van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Lunaa openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Thuiszorg diensten van Stichting Lunaa

Thuiszorg Lunaa bied verschillende vormen van thuiszorg met de juiste kwaliteit. Persoonlijke verzorging, dagbesteding, verpleging, huishoudelijke hulp of een andere vorm van thuiszorg. Neem contact op met Thuiszorg Lunaa, samen bepalen we voor u de juiste thuiszorg.

Dagbesteding

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding of een opstap naar een geschikte werkplek? Misschien is dan de arbeidsmatige dagbesteding geschikt voor u. Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van werken met veel begeleiding. De arbeidsmatige dagbesteding richt zich op het handhaven van de zelfredzaamheid en integratie in de arbeidsmarkt.

Huishoudelijk hulp

Het kan wel eens voorkomen dat u hulp van een verpleegkundige nodig heeft. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, als u een beperking heeft of als u ziek bent. Wij bieden de verpleegkundige zorg die bij u past. De gediplomeerde en ervaren verpleegkundigen van Thuiszorg Lunaa zorgen ervoor dat u thuis verpleegd wordt.

Verpleging

Het kan wel eens voorkomen dat u hulp van een verpleegkundige nodig heeft. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, als u een beperking heeft of als u ziek bent. Wij bieden de verpleegkundige zorg die bij u past. Onze gediplomeerde en ervaren verpleegkundigen zorgen ervoor dat u thuis verpleegd wordt.

Begeleiding

Er kan iets gebeurd zijn waardoor u bepaalde activiteiten niet zonder begeleiding kunt uitvoeren. We helpen u hierbij zodat u alsnog de dagelijkse activiteiten zelf kunt uitvoeren. U hoeft zich geen zorgen te maken, wij hebben de juiste specialisten die u de juiste begeleiding kunnen bieden.

Persoonlijke verzorging

Het kan zijn dat u iets is overkomen waardoor u niet meer voor u zelf kunt zorgen. Een ongeval of ziekte kan ervoor zorgen dat u in uw dagelijkse functioneren een specifieke behoefte heeft aan ondersteuning. Persoonlijke verzorging is het bieden van persoonsgerichte verzorging in uw eigen woning.